Varför INPASS?

Önskemålen på vad ett passersystem ska klara av att hantera förändras över tid. Köper man som kund ett passersystem som saknar möjlighet att samspela med andra system, riskerar man att i framtiden inte kunna välja den mest säkra och samtidigt minst kostsamma passersystemslösningen som marknaden erbjuder. Det här är ett problem som fler och fler aktörer får erfara i praktiken.

Certifiering

INPASS är en certifiering, den enda i sitt slag, som värderar och kontrollerar graden av öppenhet och kompatibilitet i hur ett passersystem hanterar sitt eget och andra systems inmatade information. Ett system certifierat enligt INPASS säkerställer att informationen i passersystemet går att integrera med informationen i andra IT-system så som t.ex. lönesystem och karttjänster.

Vid en upphandling är det komplicerat att formulera bra och systemoberoende krav för vilka integrationsmöjligheter som systemet ska ha. INPASS hjälper här beställaren genom att fungera som en checklista över vilka krav som kan ställas och vad man bör tänka på.

INPASS-certifieringen kan genomföras på fyra olika nivåer. Ett passersystem certifierat enligt nivå ett visar på grundläggande integrationsmöjligheter med andra system. Nivå fyra visar på stor teknisk möjlighet och en leverantör som garanterar funktionaliteten under flera år framåt. Lär mer under nivåer och krav.