Nivåer och Krav

Information om INPASS samt vilka krav som ställs på de olika nivåerna finns att läsa i INPASS – Integrationskrav för passersystem 2012_2.

Exempel på nivå 2

En kommun vill att deras passersystem per automatik ska stänga ned all funktion i de elektroniska nycklar som tillhör personer som just slutat sina anställningar. Informationen om när personerna jobbar sina sista dagar finns i kommunens lönesystem. Om passersystemet är certifierat enligt INPASS, nivå 2, så har systemet förutsättningarna för att utbyta information med lönesystemet.

Exempel på nivå 3

När ni som kund kravställer enligt INPASS nivå 3 säkerställer ni inte bara att tekniken är på plats. Nivå 3 innebär bland annat även att leverantören garanterar ett integrationsgränssnitt som är uppdaterat och underhållet i minst 5 år framåt. Det innebär att ni som kund får en garanterad funktionell livslängd i de integrationer ni genomför.