För Leverantörer

Med leverantör avses här tillverkaren av ett passersystem.

En certifiering enligt INPASS innebär att leverantörer av passersystem låter Amido, som är det företag som tagit fram certifieringen, granska systemens gränssnitt för integrering av information. Granskningen tar cirka fem veckor och sker utifrån kraven på en angiven INPASS-nivå.

Leverantörer av passersystem väljer själva enligt vilken nivå de vill certifiera sina system. Certifieringen är förenad med en engångskostnad för leverantören.

Certifieringen handlar främst om möjligheter till integrationer med systemet, och ställer inga krav på särskild teknik, prestanda, stabilitet eller liknande.

Önskar ni bli certifierade, eller få mer information så fyll i formuläret nedan: