Certifierade System

Följande system är certifierade enligt INPASS.

System Integrationsprotokoll Certifieringsnivå Certifieringsdatum
Siemens Bewator 2010 Omnis OmnisAPI 1.0.5 INPASS nivå 1 2013-01-23
RCO M5 SQL+RaCli 5.36.3 INPASS nivå 2 2013-02-21
Aptus MultiAccess MultiAccess 7.16 SQL INPASS nivå 1 2013-05-16
Loxtore Nyckelskåp IQKEY-CBNT Web Service INPASS nivå 4 2013-06-18
ASSA ARX ASSA ARX XML HTTP INPASS nivå 2 2013-06-19