Nya nyckelskåp certifieras

Det elektroniska nyckelskåpet KSL16 från Scandinavian Safe och Loxtore RFID Systems genomgår nu en INPASS certifiering.

Om Loxtore RFID Systems AB har utrustning som är utformat för att ge säker nyckelhantering, nyckelspårning, nyckelsäkerhet och säkra hanteringssystem. Samtliga produkter är RFID-baserade och försedda med intelligenta lagringssystem, identifieringssystem samt elektronisk säkerhetsutrustning. Vi har marknadens mest innovativa och säkra produkter med hög tillgänglighet av gäller innehåll, kvalitet och tjänster. Vi har metoder för kvalitets-styrning som är i linje med europeiska och internationella kundkrav såväl som certifieringar som härrör från de nordiska länderna.

Ny hemsida

INPASS lanserar ny hemsida som ett första steg i ny utveckling.

– För fyra år sen lanserades INPASS offentligt och mottagandet har blivit varmt. Flera system har valt att certifiera sig, men framförallt får vi fortsatt regelbudet förfrågningar från upphandlare, installatörer och leverantörer, säger Johnny Berlic, VD på Amido.

Eftersom vi ser en fortsatt hög efterfrågan på den här typen av certifiering har vi valt att uppdatera hemsida, som ett första steg i att göra INPASS mer modernt och tillgängligt.

Vi kommer under 2017 fortsätta arbetet med den grafiska profilen, men framförallt kommer vi arbeta med att uppdatera krav och nivåer med målsättningen om att fler system ska bli certifierade. Vi kommer även göra det ännu enklare för upphandlare att kravställa i framtiden.

Återkom gärna till sidan under året, eller skriv upp dig på vår lista för nyhetsbrev här:

För ytterligare information, kontakta Johnny Berlic, VD på 0708-484273 eller johnny.berlic@amido.se.


Amido AB har sedan 2008 arbetat med att integrera passersystem för att passa kunders verksamhet. Målgrupper är kommuner, landsting, fastighetsbolag och andra företag med passersystem på flera platser. Produkter inkluderar webbtjänster för hantering av passersystem, automatisering av processer när personer börjar eller avslutar en anställning, bokningsfunktioner etc.

Amido AB
Första Långgatan 19
413 27 Göteborgwww.amido.se