INPASS, Utgåva 2: Förtydligad kravspecifikation

Uppdaterad kravspecifikation för INPASS förtydligar och kan tillämpas på elektroniska nyckelskåp.

– Sedan vi gjorde INPASS 2012 tillgängligt för en bredare publik så har programmet rönt stort intresse och vi har fått många synpunkter, säger Peo Emgård, VD på Amido som är det företag som tillsammans med sina kunder har utvecklat certifieringen.

Nu finns en uppdaterad specifikation tillgänglig, INPASS 2012 utgåva 2, som förtydligar oklara formuleringar och gör det enklare att referera till delar av specifikationen. Kravens innebörd har inte förändrats, vilket gör att den nya utgåvan kan användas direkt istället för utgåva 1. Det är nu också möjligt att tillämpa INPASS på elektroniska nyckelskåp.

– Vi ser att upphandlare av passersystem har mycket att vinna på att redan i sina anbudsunderlag ställa krav på vilken av de fyra integreringsnivåerna de önskar. Dessa förtydliganden bidrar till en smidigare upphandlingsprocess.

http://www.inpass.se finns information tillgänglig utan kostnad för leverantörer, beställare och andra intressenter.

För ytterligare information, kontakta Johnny Berlic, VD på 0708-484273 eller johnny.berlic@amido.se.


Amido AB har sedan 2008 arbetat med att integrera passersystem för att passa kunders verksamhet. Målgrupper är kommuner, landsting, fastighetsbolag och andra företag med passersystem på flera platser. Produkter inkluderar webbtjänster för hantering av passersystem, automatisering av processer när personer börjar eller avslutar en anställning, bokningsfunktioner etc.

Amido AB
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
www.amido.se