Ny certifiering förenklar upphandling av passersystem

Nu är det möjligt att snabbt och enkelt avgöra om ett passersystem kan integrera med andra system. INPASS är en ny efterfrågad certifiering av integrationsfunktionen i passersystem. Från och med det nyligen passerade årsskiftet kan leverantörer ansöka om certifieringen.

– Säkerhetssystemen på den skandinaviska marknaden är sedan många år standardiserade, med ett undantag, passersystemen. Det har resulterat i att när till exempel kommuner, som ofta hanterar flera olika passersystem, ska lägga till nya funktioner så är inte systemen kompatibla med varandra. Det blir både tungrott och kostsamt, säger Peo Emgård, VD på Amido som är det företag som tillsammans med sina kunder har utvecklat certifieringen.

INPASS har fyra olika kravnivåer där nivå ett har minst möjlighet till integrering med andra system och nivå fyra störst. Önskemålen på vad passersystem ska klara av att hantera förändras över tid. Köper man som kund ett passersystem som saknar möjlighet att samspela med andra system, riskerar man att i framtiden inte kunna välja den mest säkra och samtidigt minst kostsamma passersystemslösningen som marknaden erbjuder. Det här är ett problem som ett flertal aktörer fått erfara i praktiken.

– Vi ser att upphandlare av passersystem har mycket att vinna på att redan i sina anbudsunderlag ställa krav på vilken av de fyra integreringsnivåerna de önskar. Det skulle göra att de sparar mycket tid och inte heller behöva besitta den expertkompetens som vanligen behövs vid den här typen av inköp.

– Det viktigaste skälet för Amido att skapa certifieringen är de ofta förekommande frågorna om vilket passersystem som är bäst på integration. Eftersom vi är fabrikatsoberoende kan det ibland vara komplicerat för oss att rekommendera ett specifikt system. På detta sätt kan kommuner och andra som önskar handla upp passersystem enkelt identifiera den nivå av integrationsmöjlighet de önskar och se vilka system som möter dessa, säger Peo Emgård.

http://www.inpass.se finns information tillgänglig utan kostnad för leverantörer, beställare och andra intressenter.

Flera leverantörer är redan i processen att bli certifierade och innan slutet av januari 2013 kommer den första leverantörens certifiering att publiceras.

För ytterligare information, kontakta Johnny Berlic, VD på 0708-484273 eller johnny.berlic@amido.se.


Amido AB har sedan 2008 arbetat med att integrera passersystem för att passa kunders verksamhet. Målgrupper är kommuner, landsting, fastighetsbolag och andra företag med passersystem på flera platser. Produkter inkluderar webbtjänster för hantering av passersystem, automatisering av processer när personer börjar eller avslutar en anställning, bokningsfunktioner etc.

Amido AB
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
www.amido.se