Om INPASS

INPASS är en certifiering för passersystem som fokuserar på passersystemens förmåga till integration med andra IT-system.

Certifieringen är till för att göra det enklare för beställare att ställa bra krav vid upphandling av passersystem, så att man säkerställer att systemet man väljer är framtidssäkert och flexibelt.

INPASS är framtaget på initiativ av Amido AB som har mångårig erfarenhet av att utveckla och leverera tekniska plattformar som möjliggör integrering mellan olika passersystem och andra IT-system. Amido brinner för att via öppenhet och integration i dagens och framtidens IT-system medverka till att trygga och säkra fastigheter hos kommuner, företag och andra aktörer. Amido är ett fristående företag, obundet passersystemsleverantörer.

Kontakta oss gärna för mer information.