INPASS - Integration av passersystem

INPASS är en certifiering för passersystem som fokuserar på passersystemens förmåga till integration med andra IT-system.

Certifieringen är till för att göra det enklare för beställare att ställa bra krav vid upphandling av passersystem, så att man säkerställer att systemet man väljer är framtidssäkert och flexibelt.

INPASS är framtaget på initiativ av Amido AB som har mångårig erfarenhet av att utveckla och leverera tekniska plattformar som möjliggör integrering mellan olika passersystem och andra IT-system. Amido brinner för att via öppenhet och integration i dagens och framtidens IT-system medverka till att trygga och säkra fastigheter hos kommuner, företag och andra aktörer. Amido är ett fristående företag, obundet passersystemsleverantörer. Kontakta oss gärna för mer information.

Nyheter

INPASS 2012, utgåva 2: Förtydligad kravspecifikation

Uppdaterad kravspecifikation för INPASS förtydligar och kan tillämpas på elektroniska nyckelskåp.

Läs mer...

Ny certifiering förenklar upphandling av passersystem

Nu är det möjligt att snabbt och enkelt avgöra om ett passersystem kan integrera med andra system. INPASS är en ny efterfrågad certifiering av integrationsfunktionen i passersystem. Från och med det nyligen passerade årsskiftet kan leverantörer ansöka om certifieringen.

Läs mer...